Tøv fra Taraldset

Plan- og bygningsetaten registrerer Tor Taraldsets omfattende kritikk av etaten. Det blir imidlertid umulig å forholde seg til hans mange løse påstander i et kort tilsvar og innenfor den svært korte tidsfristen vi er gitt. Noen få kommentarer ønsker vi likevel å gi.

Vi er de første til å beklage den lange saksbehandlingstiden for byggesaker for tiden. Den er et direkte resultat av den store byggeboomen i Oslo de tre siste årene. Antall søknader økte med 33 % på et par år. I løpet av 2006 har vi mistet nærmere en tredjedel av byggesaksbehandlerne. Å si at vi har ”brukt slike argumenter i flere år” er tøv, for situasjonen er ny. Det gjelder både tidsfrister, saksmengden og turnover’en. Imidlertid jobbes det nå godt med å få ned restansene, bl.a. gjennom overtidsaksjoner og økt bemanning, og etaten har håp om å kunne komme ned til akseptabel behandlingstid innen forholdsvis kort tid. Vi har allerede mange nye saksbehandlere på plass. Det er også satt inn betydelige ressurser for å skolere byggebransjen gjennom veiledning, slik at prosjekter som sendes inn er gjennomarbeidet og fullstendige.

Etaten har gjennom flere år strukket seg langt for å få en raskest mulig håndtering av de prosjekter Taraldsen har ønsket å få behandlet. Imidlertid er vi avhengig av at de prosjekter og søknader som sendes inn, er gjennomarbeidet og utarbeidet av profesjonelle aktører som kjenner de regler og bestemmelser som gjelder i de forskjellige områdene av Oslo. Etter vår oppfatning har ikke alltid dette vært tilfelle med de prosjekter Taraldset har sendt til behandling. I stor grad må han derfor selv ta ansvaret for tidsbruken.

Blant de grovest av alle hans påstander er allikevel insinuasjonen om at etaten gir aktører som er kritiske en dårligere behandling. Derimot forventer vi at også utbyggere akseptere at etaten har en forvaltningsrolle som gjør at ikke alle tiltak kan godkjennes som omsøkt.

Vi er forundret over at ”Byggmesteren” lar slike påstander komme på trykk uten å kreve dokumentasjon, og vi beklager også at Taraldset får spalteplass til uimotsagt å angripe etatens medarbeidere, bl.a. med beskyldninger om at de går utover de rammer de er satt til å forvalte. Det fortjener ikke de mange, dyktige og hardt arbeidende byggesaksbehandlere!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *