Røros vil utvide boplikten

Røros har allerede boplikt for hus og leiligheter i sentrum. Nå vil kommunen stramme inn ytterligere for å forhindre at hus og leiligheter blir stående tomme i store deler av året.

Innskjerpelsen gjelder nye boliger som bygges i områder regulert til boliger i Bergstaden.
Kommunen subsidierer nemlig boligtomter i regulerte områder. Hyttetomter som omsettes i det åpne markedet uten subsidier, blir dermed fort dobbelt så dyre.
Ordfører John Helge Andersen i Røros mener mange som bygger hus i boligområder, vil bruke dem som fritidsbolig.

Ifølge adressa.no, sier ordføreren at mange enkeltpersoner utviser en voldsom kreativitet for å omgå bestemmelsene.

Etatssjef Ingvar Estenstad i Etat for landbruk, plan og miljø underbygger ordførerens utsagn:
Det har vært en betydelig utvikling i retning av å bruke tomter regulert til helårsboliger som fritidsboliger de siste åra. Gjennom plan- og bygningsloven har vi ikke hatt noe redskap til å forhindre dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *