SSBs talte 2.000 flere boliger i fjor

Byggingen av nye boliger nådde opp i 32.762 enheter i 2006, melder Statistisk sentralbyrå. Dermed har byråets registreringer fått med 2.000 flere igangsatte boliger enn det Prognosesenteret konkluderte med i forrige uke.

Vi må helt tilbake til 1982 for å finne høyere igangsettingstall enn i fjor. Den gangen ble det satt i gang nesten 37.000 boliger, melder SSB.

Rogaland og Oslo var de to fylkene med flest påbegynte boliger. Her ble henholdsvis 4.586 og 4.504 boliger registrert igangsatt i 2006. Færrest ble registrert i Sogn og Fjordane, med bare 435 påbegynte boliger.
Troms hadde størst vekst i boligbyggingen med en økning på 41,9 prosent, fra 1.017 boliger i 2005 til 1.443 igangsatte boliger i 2006.

Da Prognosesenteret la fram sine analyser for ei uke siden, varslet det samtidig at det godt kunne være at SSB kunne vise til høyere tall.
Forskjellen på de to tallene skyldes at Prognosesenteret baserer seg på en utvalgsundersøkelse, og SSB baserer sine tall på kommunenes opplysninger til Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *