Frivillig entreprenøravdrag foreslås i Sverige

I kampen mot svart arbeid foreslår det svenske Skatteverket igjen å ta i bruk entreprenøravdrag, denne gang på frivillig basis. For et par år siden ble det foreslått et obligatorisk entreprenøravdrag for byggebransjen, men dette ble avvist som altfor tungrodd.

Et entreprenøravdrag er en andel av fakturabeløpet til underentreprenøren som oppdragsgiver betaler inn på en spesiell konto som sikkerhet for at underentreprenøren betaler riktige skatter og avgifter til det offentlige. Underentreprenøren får entreprenøravdraget utbetalt når det er bekreftet at skatter og avgifter er betalt.
I det nye svenske forslaget, er det lagt opp til forenklede rutiner for inn- og tilbakebetaling over internett, slik at dette skal gå raskt. Selskaper som stoler på hverandre skal ikke behøve å bruke systemet.

Front mot svart
Svenske skattemyndigheter foreslår nå å legge om vesentlige deler av sitt skattesystem for å komme svart arbeid og trygdejuks til livs. Det nevnte entreprenøravdraget er bare et av flere tiltak.
I dag må svenskene skatte av alt arbeid fra første krone. Nå foreslås det at privatpersoner skal kunne lønnes inntil 3.000 kroner årlig uten at det utløser skattekrav eller innberetningskrav. Ved høyere lønn er de første 3.000 kronene fritatt for skatt. Andre arbeidsgivere skal kunne lønne inntil 1.000 kroner.

Privatpersoner skal også slippe med 20 prosent arbeidsgiveravgift, og staten byr arbeidsgiveren på en ulykkesforsikring om lønnen betales via Skatteverkets forenklete lønnsbetalingssystem på internettet. All lønn som innberettes vil dessuten telle med i pensjonsgrunnlaget for lønnsmottakeren. Alle under 16 år unntas helt for skatt, liksom tjenester mellom foreldre og barn, uavhengig av barnas alder.

Bedre kontroll
Med de nevnte tiltak regner Skatteverket med å få økt åpenhet og innsyn. Kontrollen skal bli enklere og bøter for mangelfull innberetning vil bli ilagt.
Ved oppdrag der mer enn 3.000 kroner utbetales i lønn, skal det meldes fra om dette, enklest via internettet. Gjøres ikke dette, blir det en avgift på 1.000 kroner. For andre arbeidsgivere enn privatpersoner blir det en avgift på 1.000 kroner for hver person og hver måned denne har vært i arbeid.
Folk som får pusset opp boligen sin for mer enn 3.000 kroner, må kunne legge fram kvittering. Mangler kvittering, skal det betales en kontrollavgift på 5 prosent av beregnede arbeidskostnader, maksimum 15.000 kroner.

Forslagene fra Skatteverket vil kreve endringer i en rekke lover, så det er opp til de politiske myndigheter hvor mye av dette som til slutt blir satt ut i livet. Forslagene er laget på bakgrunn av EU-krav om tiltak mot svart arbeid for å fremme bedre konkurransevilkår og kvalitet, samt sikre offentlige finanser og sosiale sikkerhetssystemer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *