Adecco svarer: Styrker utvelgelsen

Etter oppslagene i NRK i går, har bemanningsfirmaet forsikrer Adecco i en pressemelding at de vil styrke prosessen for utvelgelsen av utenlandske håndverkere.

Her følger hele pressemeldingen:
Adecco styrker nå utvelgelsesprosessen av utenlandske håndverkere for å sikre enda høyere kvalitet i det norske markedet. Selskapet har i løpet av 2006 jobbet med å tredoble antall rekrutterere. Fra 1. januar 2007 vil 16 personer stå klare til å rekruttere personell til Norge.

Adecco Norge AS er den ledende innenfor internasjonal rekruttering, og tar ansvaret som markedsleder i den norske bemanningsbransjen på alvor. I løpet av 2006 har selskapet jobbet med å tredoble antall rekrutterere. Opptrappingen gjøres for å sikre at håndverkerne som hentes til Norge har riktig kompetanse, og for ytterligere å kvalitetssikre utvelgelsesprosessen.

– Vi ønsker å bidra til løsning av en av samfunnets viktigste utfordringer, nemlig tilgangen på kompetent arbeidskraft til både offentlig og privat sektor. Til tross for den omfattende rekrutteringsprosessen vi har hatt, viser det seg at noen har fått jobb uten å være dyktige nok. Derfor er vi hele tiden opptatt av å forbedre utvelgelsen. Vi har nå styrket opplegget betydelig ved å øke antall rekrutterere. Vi forlenger også språkkurset som polakkene må gjennom fra fire til fem uker, samt at vi øker kravene til praktiske ferdigheter, sier Erling Kornkveen, direktør for Bygg & Industri i Adecco.

Adecco har stort fokus på internasjonal rekruttering og prosessen med å rekruttere utenlandske arbeidere til Norge. Markedet i Polen har endret seg på grunn av den store etterspørselen etter fagfolk, og det er stadig tøffere å skaffe kvalifiserte håndverkere.
– Vi har det mest omfattende rekrutteringsopplegget som finnes i Polen, og etter det vi er kjent med er det ingen som gjør noe tilsvarende, sier Kornkveen.

Adecco har siden starten frontet norsk lønn i Norge, og inngikk sommeren 2006 tariffavtale med Fellesforbundet innenfor byggefagene. Gjennom sin aktivitet har konsernet skaffet hardt tiltrengt arbeidskraft til en byggebransje med historisk høy aktivitet. Konsernet leverer i dag til de fleste større entreprenører i Norge.

– Adecco har jobbet tett sammen med SBL/ NHO for å sikre at rekruttering av håndverkere fra Polen skjer under ordnede forhold og på en bærekraftig måte. De har satt standarden for bransjen og vært i forkant av utviklingen. Selskapet har ikke valgt den letteste, men den mest rederlige veien når det gjelder rekruttering av arbeidskraft fra Polen. De har jobbet på en langsiktig og ordentlig måte i stedet for å satse på kortsiktige gevinster, sier Petter Furulund, administrerende direktør i Servicebedriftenes Landsforening (SBL).

Teksten er ordrett gjengivelse av pressemlding fra Adecco.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *