Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Hvem vil ha vinduer med kondens?

Intensjonene er gode, men med de nye forskriftene kan det beste bli det godes fiende.

De såkalte superisolerte vinduene som ble lansert på begynnelsen av 1990-tallet, vakte berettiget interesse med vesentlig lavere U-verdi enn det som var vanlig. Familiene som fikk satt inn slike vinduer, var i mange tilfeller ikke så begeistret. Reklamasjoner kom også til byggefirmaer og vindusleverandører fordi dogg la seg på rutene på klare sommermorgener!
Sånt hadde vel ingen opplevd i tidligere bolig og med dårligere vinduer.
Vinduene var så godt isolerte at de nesten ikke var til å se gjennom under spesielle værforhold.

Slikt kan det bli mange eksempler på i åra som kommer. De tekniske forskriftene som er varslet innført fra kommende årsskifte, inneholder blant annet krav til vinduer som har samme gode U-verdi som de nevnte.
I høringsuttalelsene som nå behandles i departementet og BE, er det flere som påpeker det uheldige ved kravene som stilles til vinduer.
Boligprodusentenes Forening refererer blant annet til en beregning som viser at det med tre lags vinduer kan forekomme utvendig kondens så mange som 25 dager i året i Oslo-miljø.

– Mange huskunder vil oppleve at dette er et betydelig antall dager med begrenset utsyn av vinduene, poengterer foreningen, og anbefaler at nivået i forskriften blir vinduer med to lags glass og U-verdi på 1,5.
Også på et annet punkt kan ønsket om bedre varmeisolering få uønskete resultater. I noen av de godt isolerte boligene som er bygd i nyere tid, viser det seg nemlig at beboerne synes det blir for varmt på gode sommerdager og – kvelder. Økt bruk av ventilasjon eller kjøling vil nok være nærliggende for mange. Men da vil vi vel snart nærme oss at vinning går opp i spinning?

Dette er bare to eksempler som underbygger behovet for at virkningene som nye forskrifter vil få må utredes nærmere og det derfor må gis bedre tid til å gjennomføre dem enn de to åra som til nå er fastsatt.
Det er også grunn til å minne om at mye av de gode intensjonene om et lavere energiforbruk i boliger kunne vært oppnådd i dag – om bare dagens forskriftsnivå var fulgt!

Mange advarsler er kommet til departementet i høringsuttalelsene. La oss håpe at de blir vurdert på en skikkelig måte, at de endelige forskriftene tar vare på de gode intensjonene på en måte så ikke det beste blir det godes fiende.

Per Bjørn Lotherington, ansvarlig redaktør i Byggmesteren.
(Lederartikkel i Byggmesteren nr 10-06)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *