Vil samarbeide og konkurrere

Fire byggmesterfirmaer på Jæren har funnet ut at de må samarbeide for å få tilgang til tomteområder. -Vi kan ikke drive med boligbygging uten tomter, fastslår en av de fire, Jon Harald Håland (bildet).

– Me har sett med bekymring på tomtesituasjonen på Jæren den siste tida. Større utbyggjarfirma sikrar seg det som er av mogelege og framtidige tomteområde. Det ser me som ei utfordring, seier Egon Lobekk til Jærbladet.

Han er styreformann i det nystarta Mester tomteutvikling as.

– Når dei fleste tomtene blir bandlagt med byggjeklausul av ein enkelt aktør, vert det ein trussel for oss som vil driva bustadbyggjing utan å få tilgang på tomter, seier Jon Harald Håland (bildet).

Disse fire byggmesterfirmaene har gått sammen i tomteselskapet: Mesterbygg Jæren As, byggmeister Jon Harald Håland as, Skretting & Lobekk as og Nettbygg as.

Byggmesterfirmaene får til samarbeid fordi de er omtrent like store, driver noenlunde likt og alle er medlemmer i Stavanger Byggmesterlaug, framgår det av Jærbladets artikkel.

De representerer tre landsdekkenede boligkjeder: Mesterhus, Norgeshus og Vestlandshus.
De fire forsikrer at de fortsetter å konkurrere selv om de samarbeider om framtidige boligområder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *