Storm mot nytt sykepengeforslag

Regjeringen mener det skjer for lite på arbeidsplassene for å hindre økning i sykefraværet og vil pålegge arbeidsgiverne å finansiere en del av sykepengeutgiftene i trygdeperioden. Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen skapte storm fra såvel LO som NHO da han gjorde forslaget kjent i går.

Regjeringen fremmer forslaget i statsbudsjettet for 2007, opplyste arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Han er likevel innstilt på å fortsette samarbeidet med partene om IA-avtalen innenfor den nye virkemiddelrammen.

– Regjeringen viser til at partene i IA-avtalen har vært enige om at sykefraværsarbeidet må foregå på den enkelte arbeidsplassen gjennom tilrettelegging, forebygging, tidlig intervenering og satsing på godt arbeidsmiljøarbeid. Dette setter et særskilt fokus på arbeidsgivers innsats, sier Hanssen.

Forslaget:
I dag betaler arbeidsgiver utgiftene for de 16 første dagene av sykefraværet, mens trygden betaler resten av året.
Regjeringen foreslår at arbeidsgiver også skal finansiere noe av utgiftene for resten av sykepengeperioden.
Det foreslås at dette skal utgjøre 20 prosent av sykepengeutgiftene fram til seks måneder av sykefraværet, og 10 prosent av utgiftene de resterende seks månedene.
Som en delvis kompensasjon for de økte utgiftene reduseres samtidig arbeidsgiverperioden, hvor arbeidsgiverne belastes alle utgiftene, med to dager, fra 16 til 14.

Skjermer enkelte
Regjeringen har i sitt forslag lagt stor vekt på å hindre eventuelle negative utslag av endringen, heter det i en pressemelding fra departementet.
Den foreslår skjermingsordninger for flere grupper som skal bidra til dette. Det gjelder personer med langvarige eller kroniske sykdommer som samtidig gir høyt sykefravær, gravide og personer som har vært mottakere av sykdomsrelaterte trygdeytelser.
Videre vil forsikringsordningen for bedrifter med få ansatte utvides.

Fortsatt IA-avtale
Regjeringen er innstilt på at IA-avtalen og det arbeidet som gjøres der bør fortsette innenfor den rammen det nye virkemidlet legger. Dersom organisasjonene mener dette ikke er mulig, vil regjeringen likevel videreføre de tiltak som i dag er avtalt i IA-sammenheng.

Bekymret for offentlig sektor
Selv om sykefraværet har økt i hele arbeidslivet, har deler av offentlig sektor en særlig bekymringsfull utvikling. Regjeringen legger til grunn at tiltaket også vil ha betydning for offentlige arbeidsgiveres innsats for å få ned sykefraværet. Bare gjennom et bedre sykefraværsarbeid vil de kunne redusere de økte kostnadene som følger av endringene.

Regjeringen foreslår ingen endringer i ordningen med full lønn under sykdom.

Veksten i sykefraværet har i all hovedsak kommet innenfor det lange og mellomlange fraværet. Etter regjeringens vurdering er det på den enkelte arbeidsplass det er nødvendig å øke innsatsen for å få ned sykefraværet.

LO og NHO reagerer sterkt
NHO-direktør Finn Bergesen og LO-leder Ger-Liv Valla reagerer begge på det de oppfatter som løftebrudd fra regjeringen.
NHO-direktøren kaller forslaget uanstendig.
LO-lederen sier hun ikke hadde forventet at regjeringen skulle løpe fra forpliktelsene sin i IA-avtalen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *