Mildere for toppene i Kampen-saken

Mens lagmannsretten opprettholdt dommene på betinget fengsel for to arbeidsledere, ble Oslo kommune og hovedentreprenøren frifunnet i ankesaken etter den doble dødsulykken på Kampen skole i 2002.

Rivningsfirmaet Norprodukter Miljø AS fikk redusert boten på 150.000 kroner som Oslo tingrett ila med 50.000 kroner av Borgarting lagmannsrett. Dette firmaet hadde unnlatt å lage en egen arbeidsinstruks med nødvendige sikkerhetstiltak for rivearbeidet som førte til at to unge, svenske bygningsarbeidere omkom.

Frifant kommunen
Oslo kommune som byggherre ble frifunnet av lagmannsretten for brudd på byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven fordi de hadde engasjert et eksternt firma, Multiconsult, som prosjektleder. Dette firmaet utpekte en koordinator for HMS. Siden kommunen hadde valgt profesjonelle medhjelpere og det i prosjektet ikke ble gitt melding om avvik, hadde ikke kommunen noen foranledning til å gripe inn i riveprosessen.

Multikoncult ble frikjent allerede i tingretten.

…. og entreprenøren
Også Knut Skutle AS Entreprenørforretning ble frikjent i Borgarting lagmannsrett. Retten kom til at firmaet ikke hadde ansvar etter byggherreforskriften eller arbeidsmiljøloven. Dermed slipper firmaet unna boten fra tingretten på 500.000 kroner. Det er bladet Arbeidsmiljøs nettsider som melder dette.

Taust politi
Faginstansen arbeidstilsynets jusavdeling mente at flere av frifinnelsene allerede i tingretten var feil i forhold til lovverkets intensjoner, men Oslopolitiet ba aldri om deres råd. Politiets ankebegjæring i forhold til dommene fra tingretten kom inn til Statsadvokaten etter fristens utløp.

Byggmesteren har i snart et halvt år etterlyst årsaken til dette, uten at politiet har tatt seg bryet med å svare. Se mer om dette i Byggmesterens juniutgave, nå under utsendelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *