Må holde oss til to lags glass

Vindusprodusentene venter i spenning på de nye byggeforskriftene som sendes ut på høring i det dette bladet går i trykken. Alle venter skjerpete krav til vinduers U-verdi. Spørsmålet er om kravene blir U-verdi på 1,4 , 1,2 eller 1,0.

– Vi må lengst mulig greie oss med to lags vinduer, ikke minst av hensyn til montørene, sier utviklingssjef John Olav Rasmussen i NorDan når vi spør hva produsentene kan bidra med for å lette montørenes hverdag.
– Vi har utviklet en bedre isolering av ramme og karm i vinduene, og i tillegg har vi innført en god avstandslist mellom glassene som gjør at varmetapet blir mindre, og faren for innvendig kondens er nærmest borte. Dermed kan også to lags glass være godt nok til strengere U-verdikrav.

NorDan opplever økt oppmerksomhet om tyngden på produktene. Blant annet i England kommer stadig oftere spørsmål om hva vinduene veier. Nå forberedes derfor en beregning av vekt lagt sammen med tilbudene.

Godt spørsmål!
– Hva produsentene kan gjøre for å lette montørenes hverdag, er et godt spørsmål, fastslår Mons Tore Lyssand i Lyssand Treindustri AS. Han har de siste fire åra vært styreleder i Norske Trevarefabrikkers Landsforbund, men svarer her på vegne av eget firma:
– Det er to forhold jeg vil peke på; At varene helst blir løftet inn på bygget før det tettes, slik at de som skal montere får kortest mulig vei å bære dem, og at større vinduer og dører leveres med bæresæler festet på.
Utover det skulle vi gjerne gjort mer i samarbeid med de utførende for at monteringen kan bli enklest mulig, sier han.

Lyssand sier at den produktutviklingen som foregår i hans firma her mer å gjøre med funksjon og holdbarhet enn vinduenes vekt.

Lite å gjøre med glasset
– Det er lite vi kan gjøre med glasset som jo er det som utgjør den største tyngden i et vindu, fastslår markedsdirektør Håvard Tveit i Natre vinduer & dører som produserer H-vinduer og -dører.

– Når det finnes flere alternativer, vil våre selgere anbefale de letteste. Det hender også ofte at vi må gjøre kunder oppmerksomme på at vinduer kan bli uhåndterbare slik de er tegnet. Vanligvis vil dessuten selgerne våre forberede kunder dersom det er spesielt tunge vinduer som skal leveres.

Artikkelen publiseres under tema vinduer i Byggmesteren nr 6/7 2006

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *