Samarbeid om ny tvistenemnd

Forbrukerrådet og Byggmesterforbundet er enige om å etablere tvistenemnd for reparasjoner og tilbygg på eksisterende bygninger. Dette vil være en fordel for forbrukerne og fremme den seriøse delen av byggebransjen, mener Byggmesterforbundet.

Forbrukerrådet får årlig 4.000 henvendelser og klager på håndverkertjenester. For mange av disse forbrukerne vil en rask og rimelig tvisteløsning utenom rettsapparatet være en stor fordel.

Den nye reklamasjonsnemnda for reparasjoner, ombygging og tilbygg på eksisterende boliger vil være i arbeid fra kommende årsskifte.
Den vil behandle saker som kommer inn under lov om håndverkertjenester.

Bare medlemmer i Byggmesterforbundet eller andre håndverkerforbund som slutter seg til reklamasjonsnemnda kan benytte seg av den.
Dermed må forbrukerne være mer kritiske i valg av håndverkerfirma for å få en lettere løsning av eventuelle tvister.
Slik vil ordningen være med på å fremme den seriøse delen av næringen.

Nemda opprettes med Boligtvistnemnda som modell. Denne har eksistert i seks år, og har løst et økende antall tvister mellom boligbyggere og kjøpere av nye boliger.

Nemnda får fem medlemmer, to fra Forbrukerrådet, to fra Byggmesterforbundet og andre håndverkerbransjer, og lederen i nemnda som skal være en frittstående jurist.
Byggmesterforbundet blir nemndas sekretariat.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *