Enighet i byggenæringen

10 timer etter at meklingen i byggenæringen ble gjenopptatt, kunne meklingsmann Geir Engebretsen kl. 04.45 i natt fremsette et forslag til løsning av den pågående arbeidskonflikten. Etter betenkningstid har begge parter meddelt at de anbefaler forslaget. Streiken i byggenæringen er dermed avsluttet.

– Vi er fornøyd, sa forhandlingsleder for BNL, Oscar Rønbeck, til NRK i dag tidlig.
– Ikke akkurat hæla i taket, men det var viktig å komme til enighet, mente Fellesforbundets Arve Bakke.

Det anbefalte forslaget innebærer et lønnsoppgjør med tilsvarende økonomisk ramme som oppgjøret i frontfagsmeklingen, det vil si 3,3 prosent. Det betyr at alle satser heves med 5,8 prosent. Minstelønnsatsen for fagarbeidere er regulert opp til kr. 132,25 og for ufaglærte til 123 kroner. Det gis et generelt tillegg på 1 krone til alle fra 1. april.

Tømrertariffen videreutvikles
Fram til 20. desember i år skal tømrertariffen videreutvikles slik at den omfatter alle bygningstyper. Kronefaktoren skal være lik dagens akkordtariff for tømrerfaget og fortjenestenivået forblir uendret.

Erfaringer og endringsforslag fra prøvebrukere av den nye tariffen skal legges fram på konferanser våren 2007 og vinteren 2008. Det skal også nedsettes et partssammensatt utvalg som skal se på ulike lønnssystemer og hvordan disse påvirker produktiviteten.

Intet innsyn
Arbeidstakerne fikk ikke gjennomslag for sitt krav om innsynsrett i lønns- og arbeidsforhold. De må nøye seg med å bli informert og drøfte ulike tiltak når behovet for arbeidskraft utover egne ansatte melder seg. Dette er omtrent som dagens bestemmelser i overenskomst og arbeidsmiljølov.

I protokollen fra nattens forhandlinger heter det at arbeidsgiver skal godtgjøre overfor de tillitsvalgte at innleid arbeidskraft og underentreprenører har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. løønsvilkår som bedriftstillitsvalgte oppfatter som urimelige i forhold til sentrale tariffavtaler i området kan tas opp til drøfting med bedriften.

Hele protokollen fra nattens mekling kan lastes ned fra BNLs nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *