Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Streik basert på misforståelser

Streiken som nå er i full gang over hele landet, bygger etter det Byggmesteren forstår, på misforståelser fra begge sider. De to partene Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundets beskylder hverandre for bruddet, men begge bruker ulike begrunnelser som gjensidig avvises.
Ble partene så utslitte av forhandlingene at de brøt på sviktende grunnlag?

Fellesforbundets krav om innføringen av en ny akkordtariff for tømrerfaget kan ikke etterkommes fordi denne tariffen ikke er ferdig utformet og derfor ikke klar for å tas i bruk, heter det fra BNL. BNL brøt fordi de hevder innføringen av den nye tariffen ville sprengt de økonomiske rammene, men det er feil, mener Fellesforbundet.

Uferdig
En ny akkordtariff for tømrerfaget vokste fram i Veidekke og Skanska, som et alternativt lønnssystem for tømrere som jobber i de større entreprenørbedriftene. Den er også kjent som ”entreprenørtariffen». Den har vært drøftet i flere år, og prøvd ut i de to nevnte bedrifter etter avtale med BNL og Fllesforbundet.

Nå mente Fellesforbundet at tiden var kommet for å innføre tariffen for hele landet, men BNL anser at den fortsatt har vesentlige mangler som gjør dette umulig. BNL ønsker derfor å fortsette utprøvingen for å vinne mer erfaring før den eventuelt tas i bruk. Slik tariffen er utformet i dag, kan den gi en vesentlig heving av kostnadene for tømrerarbeider, og det er selvsagt ikke arbeidsgiverne interessert i.

Samme nivå
Fellesforbundets forhandlere avviser at innføringen av den nye tariffen vil gi økt fortjeneste til tømrerne. De viser til en formulering i sitt krav som sier at det er en forutsetning av fortjenestenivået forblir uendret i forhold til tidligere akkorfortjeneste.

Forhandlingsleder Arve Bakke i Fellesforbundet mener BNL feilinformerer om deres krav når de antyder at de økonomiske rammene vil bli sprengt, og viser til formuleringen over. Han mener BNL på denne måten prøver å vri seg unna ansvaret for streiken, og ber i en kommentar på magasinett.org BNL om å holde seg til fakta.

Under samme punkt i kravene fra Fellesforbundet tas det forbehold om justeringer av de aktuelle priser eller tider i tariffen dersom det avdekkes uønskede utslag.

Følg utviklingen i streiken på Byggmesterens nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *