Rødgrønn boligoffensiv

Med Husbanken som redskap skal den nye rødgrønne regjeringen til statsminister Jens Stoltenberg føre en sosial boligpolitikk. Regjeringen vil videreutvikle samarbeidet med utbyggere for å sikre seriøsitet, høy kvalitet og produktivitet i byggenæringen.

Dette går fram av regjeringserklæringen fra Soria Moria, som de tre regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet står samlet bak. Det er Senterpartiets leder Åslaug Haga som i egenskap av kommunal- og regionalminister, skal sette denne politikken ut i livet.
En sosial boligpolitikk skal forebygge at mennesker kommer i sosialt og økonomisk uføre.

Ikke-kommersielle løsninger
Regjeringen vil sette i gang et omfattende program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, lavinnskuddsboliger, studentboliger og små eieboliger. Den vil også styrke bostøtten for å redusere boutgiftene for økonomisk vanskeligstilte. Dessuten skal kommunene få tilgang til låneordninger med rente- og avdragsutsettelse, slik at disse blir i stand til å føre en offensiv tomtepolitikk. Et eksempel på slik offensiv politikk har jo den nye regjeringen allerede vist ved oppkjøpet av strandeiendommen til Vaske-Bakke på Bygdøy i Oslo, for å sikre almuen noen meter ekstra badestrand.
Regjeringen vil også utrede en lov om ikke-kommersielle boliger for å sikre at tilskudd blir brukt til formålet.

Revitaliserer Husbanken
Husbanken skal igjen spille en mer aktiv rolle i boligpolitikken med de rødgrønne i førersetet. De siste årene har banken kun forvaltet lån uten subsidier og gitt tilskudd til visse bokvaliteter, som blant annet god byggeskikk, energivennlighet og tilgjengelighet. Sistnevnte ble forøvrig stoppet av regjeringen Bondevik, men nå gjeninnføres tilskuddet for det som nå kalles universell utforming, tidligere kjent som livsløpsstandard.
Husbankens generelle og behovsprøvde lån og tilskuddsordninger skal ha et tilstrekkelig omfang, slik at flest mulig av dem som ønsker det skal være i stand til å kjøpe sin egen bolig. Husbankens låneordninger skal brukes aktivt for å fremme nybygging
De som velger å leie, skal ha rimelige og gode botilbud. Husleieloven skal evalueres.
Om regjeringen klarer å innfri sine boligpolitiske løfter, vil aktiviteten i byggebransjen trolig være sikret også de kommende år, om ikke rentespøkelset dukker opp før den tid.

Den rødgrønne politiske plattformen utarbeidet på Soria Moria i Oslo, kan lastes ned fra Senterpartiets nettside, følg lenken under.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *