Stopp utstøtingen fra arbeidslivet

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har ikke stoppet økningen i tallet på uføretrygdete, som nå er oppe i over 315.000 personer. Men det behøver ikke være slik. Det finnes en rekke tiltak og muligheter for å tilpasse arbeidsplassen til medarbeideres forutsetninger og evner.

Enkelte mener et for sterkt ønske om å redusere sykefraværet, har ført til at ansatte som ikke kan yte 100 prosent, skyves ut av arbeidslivet og over på uføretrygd. Med tilpasset tilrettelegging og en annen fordeling mellom lønn og trygd, er det fullt mulig å la flere fortsette i yrkeslivet, til fordel både for den ansatte og bedriften.

Tilpasset arbeidsplass
En dyktig bedriftshelsetjeneste kan gi råd og veiledning i hvordan en arbeidsplass kan tilpasses ansatt med redusert arbeidsevne. Redusert arbeidstid eller redusert arbeidsinnsats med bibehold av full tid, er bare to muligheter som kan kobles sammen med en kombinasjon av lønn fra bedriften og trygd fra det offentlige. Fra det offentlige ytes det også tilskudd til innkjøp av hjelpemidler som gjør det mulig å utføre et arbeid selv om funksjonsevnen er redusert.

I Byggmesterens oktoberutgave kan du lese mer om bakgrunnen for økningen i uføretrygdingen. Vi bringer også gode råd fra en bedriftshelsetjeneste. Desuten ser vi nærmere på hvorfor det er farlig å jobbe mye overtid, slik en amerikansk undersøkelse viser.
Mye informasjon om tilpasning og tilrettelegging av arbeidsplassene for ansatte som ikke kan yte 100 prosent, finnes hos en rekke offentlige etater og private tjenesteleverandører. En oversikt over disses internettadresser finner du via lenken under.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *