Fødselsvekt avgjør arbeidsevne

– Årsaken til at folk står utenfor arbeidslivet kan ligge helt tilbake til fosterstadiet og de første leveårene, ifølge overlege og forsker Petter Kristensen ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Han mener politikerne og andre har for snever fokus på Inkludernede Arbeidsliv (IA) når de bare er opptatt av sykefraværstall og kortsiktige resultater.

– Både vår og andres forskning viser at forhold tidlig i livet spiller en stor rolle for senere funksjoner i arbeidslivet, sier Kristensen.

Sosiale forhold betyr mest
Forskerne ved Stami har studert barn født i perioden 1967-1976 og deres sosiale oppvekstvilkår og helse. Det viste blant annet at fødselsvekten har sammenheng med hjernens vekst og dermed evnenivå.

Men også sosiale forhold tidlig i livet, som foreldrenes inntektsforhold og helse, samt familiestrukturen i hjemmet under oppveksten, betyr langt mer enn tidlige helsemessige forhold.

– Vi må løfte blikket og se på forhold utenfor bedriftsporten for å oppnå målet om å inkludere flere i arbeidslivet. Det kan være nødvendig å drive mer forebyggende helsearbeid blant barn og unge, slik at de blir bedre rustet til arbeidslivet. Det kan ta en generasjon før man ser resultatet av slike tiltak, sier Petter Kristensen til Stamis nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *