Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Innsynsrett foreslås

Statssekretær Helge Eide i Arbeids- og sosialdepartementet presenterte departementets evaluering av allmenngjøringsloven, da han talte til Fafos Østforum forleden. Evalueringen inneholdt også fire konkrete forbedringsforslag, blant annet en åpning for rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår.

Nå får partene, blant dem bygghåndverksfagenes landsforbund, frist til 22. desember for å uttale seg.

Grunnlag for boikott
Innsynsretten er noe LO og Fellesforbundet har etterlyst lenge. De har påpekt paradokset i loven som gir arbeidstakersiden rett til boikott av bedrifter som ikke etterlever bestemmelsen i allmenngjøringsloven, uten at de som må legge fram bevis for at brudd på bestemmelsene finner sted, har rett til å sjekke de opplysningene som sier om slike brudd er begått.
Nå foreslås det at både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene som er part i den allmenngjorte tariffavtalen, skal få slik innsynsrett.

NHO gis vetorett
Et annet forslag åpner for at Tariffnemnda kan fastsette en forskrift om fortsatt allmenngjøringen uten at det er dokumentert at utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på dårligere lønns- og arbeidsvilkår, forutsatt at Tariffnemnda er enstemmig.

– Det betyr i praksis at NHO har vetorett. Dette kan vi ikke leve med, sier rådgiver Kjell Skjærvø i en kommentar på Magasinet for fagorganisertes nettsider.

Forplikter seg
Oppdragtakere vil måtte forplikte seg til å følge bestemmelsen i lov om allmenngjøring av tariffavtaler når det nå foreslås at byggherren må ta inn en klausul om dette i sine kontrakter. En ny bestemmelse i allmenngjøringsloven skal gi departementet fullmakt til å pålegge andre enn arbeidsgivere plikter etter denne loven.

Departementet foreslår også at tvister om allmenngjøringsforskrifter som bringes inn for ordinære domstoler, først kan legges fram for Arbeidsretten for uttalelse. Dette kan være aktuelt i spørsmål som krever særlig kunnskap om tarifforhold.

Hele høringsnotatet ligger ute på nettet, se lenken til Odin under. Arbeidstakersidens omtale av saken finnes på Fellesforbundets nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *