Venstre om for arbeidsmiljøloven

Med de rødgrønnes inntreden i regjeringskontorene vil flere av endringene som ble gjort i arbeidsmiljøloven rett før sommeren, bli reversert, slik LO har bedt om.

– En ny regjering må stryke lovendringen som åpner for 13 timers arbeidsdag uten overtidsbetaling, sier Gerd-Liv Valla til NRK. – Ansatte som sies opp, må fortsatt få rett til å stå i stillingen til saken er prøvd for hele rettssystemet.

Midlertidig ansatt
LO vil også ha gjeninnført strengere regler for midlertidig ansatte. NHO ønsket og fikk en oppmykning her for å gjøre det lettere for bedriftene å ansette nye medarbeidere, uten å forplikte seg for langt inn i framtida. Slik mente NHO at arbeidsledigheten ville bli redusert.
Nå sier blant andre ledere i Manpower at det ikke er arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansatte som er avgjørende for om bedrifter ansetter flere eller ikke. Det er bedriftenes reelle behov for arbeidskraft som er avgjørende.

Beskytte den ansatte
LO ønsker også å endre lovens nye formålsparagraf. Ved revideringen ble foruten hensynet til de ansatte, også hensynet til bedriften og samfunnet tatt inn som momenter når arbeidsmiljøet skulle vurderes. LO mener at det er den ansatte som er den svake part i et arbeidsforhold, og at det er denne som må beskyttes av loven.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *