Blir mange småleiligheter en felle?

Er kommunene og utbyggerne så ivrige etter å skaffe unge et husvære at de bygger for mange av de aller minste leilighetene? Husbankens boligkonferanse i Trondheim i september forsøker å finne svar på det.

På konferansen 6. og 7. september er småboliger i sentrum ett av temaene. Spørsmålet som stilles, er om denne typen boliger er et supplement til det øvrige boligmarkedet eller om de er en tikkende bombe?

Fra hver sine ståsteder skal en forsker ved SINTEF, en kommuneplansjef og en representant for en utbygger svare på spørsmålet.

Ellers i programmet kommer det opp en diskusjon om utbyggingsavtaler. I møteoverskriften spørres det om slike avtaler er et hjelpemiddel eller en tvangstrøye. En av innlederne tar utgangspunkt i utbyggingen på Strandkanten i Tromsø.

Bygging av lavenergiboliger er siste punkt på dagsordenen. Lillehammer boligbyggelag planlegger en utbygging med boliger som legges til rette for et lavere energibehov, men som likevel ikke skal koste mer enn ordinære boliger. Planene blir presentert under overskriften «Kroppsvarme hus og lavenergiboliger til ordinære kostnader».

Boligkonferansen arrangeres av Husbanken, Kommunenes sentralforbund og Norske Boligbyggelags landsforbund.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *