Store prosjekter for flere

Store bygge- og anleggsprosjekter står i kø i Hovedstadsregionen. Det nærmeste tiåret skal det investeres for 200 milliarder kroner i nye bygg og anlegg. Her er det muligheter for flere, mener «koblere» mellom utbyggere og leverandører.

Leverandørutvikling Hovedstadsregionen (LuHo) tar mål av seg til å koble leverandører til utbyggere til fordel for begge parter. LuHo ser utbyggingsprosjektene i sammenheng og vil gi leverandører informasjon som gjør det mulig for dem å bli med i konkurransen om prosjektene.

I begynnelsen av september inviterer LuHo til temamøte der bedriftene kan få et innblikk i sine muligheter. Det legges opp til informasjon og samling i mindre grupper for å skape kontakt og nettverk mellom aktuelle aktører og samarbeidspartnere.

Møtet 8. september har tre temaer, IKT i sykehus, modulbygg og service/tjenester.

Temaet modulbygg tar utgangspunkt i offentlige bygg for helsesektoren og forsvaret som må bygges med mulighet for større fleksibilitet enn det som til nå har vært vanlig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *