Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Kamp om ny arbeidsmiljølov

Det brygger opp til kamp om den nye, kontroversielle arbeidsmiljøloven i Stortinget. Tirsdag la kommunalkomiteen fram sin innstilling, og i går presenterte den rød-grønne alliansen av Ap, SV og Sp sitt alternative forslag. Uenighetene er mange.

De tre partiene la også fram en felleserklæring om et arbeidsliv for alle, det første felles politiske dokument fra høstens regjeringsalternativ.

Brutalisert arbeidsliv
– Regjeringen legger opp til et mer brutalisert arbeidsliv, mente Senterpartileder Åslaug Haga.
– Dette kan ikke fortsette. Regjeringen fører en politikk hvor arbeidslivet blir hardere, hvor flere presses ut og hvor arbeidstakernes rettigheter svekkes, mener de tre partilederne, som lovet å gjøre mer for å skape et arbeidsliv med plass til alle. Hva de skal gjøre er listet opp i felleserklæringen.
– Den verste brutaliseringen foregår når folk ikke får jobb, sier parlamentarisk leder Oddvar Nilsen i Høyre, som mener felleserklæringen smaker av sosialistisk eksperimentering.
– Vi trenger ingen ny kurs når regjeringen sørger for lav rente og gunstig kronekurs for eksportindustrien, sier Nilsen til Aftenposten.

Overtid
Regjeringen, med støtte fra Fremskrittspartiet, går inn for å la arbeidsgiver og arbeidstaker avtale inntil 13 timers arbeidsdag eller 48 timer ukentlig. I en periode på 8 uker, skal det kunne arbeides i inntil 60 timer enkelte uker. Her vil det rød-grønne alternativet beholde dagens regler om normalarbeidsdagen på 9 timer og 54 timer ukentlig.
Regjeringen ønsker også å forkorte natten med en time, slik at den starter kl. 22.00 og slutter 06.00, mens opposisjonen vil beholde dagens natt med start kl. 21.00.

Midlertidig
Regjeringen vil innføre en generell adgang til midlertidige ansettelser, uten behov for å begrunne midlertidigheten. Dette mener den vil gi flere en mulighet til å slippe inn på arbeidsmarkedet, særlig unge, innvandrere og funksjonshemmede. De rød-grønne mener økt bruk av midlertidige ansettelser vil svekke folks tilknytning til arbeidslivet og gjøre det vanskeligere å etablere seg, blant annet å få lån til bolig uten å ha fast jobb.
Regjeringen ønsker også at tvister om oppsigelser skal medføre at vedkommende må fratre sin stilling allerede etter første gangs behandling i rettssystemet, mens opposisjonen mener arbeidstakeren må få stå i stillingen til endelig dom har falt, noe som i enkelte tilfeller kan ta år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *