Utenlandsk arbeidskraft på norske vilkår

Norges Byggmesterforbund er bekymret for at den store arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa kan skade rekruttering og kompetanseutvikling i byggenæringen.

Byggmesterforbundet støtter i en uttalelse vedtatt på landsmøtet i Bergen fredag 27. mai et kommende vedtak om allmenngjøring av minstelønnssatsene i tariffavtalen i byggenæringen.
Dette vil sikre minstelønn og like arbeidsvilkår for alle arbeidstakere, og det vil medvirke til å opprettholde en rettferdig konkurranse i næringen.

Byggmesterforbundet viser til at det er kommet 20.000 arbeidstakere til Norge fra Øst-Europa etter EU-utvidelsen 1. mai i fjor. I den grad disse er knyttet til byggenæringen som arbeidstakere og i egne virksomheter, må de delta i næringen som norske arbeidstakere.

Byggmesterforbundet synes det er riktig at Arbeidstilsynet får en ekstra bevilgning på 9 millioner kroner i revidert statsbudsjett.
Når Arbeidstilsynet øker sin kontrollvirksomhet på byggeplassene, forhindres useriøse aktørers saldering med helse, miljø og sikkerhet, heter det i uttalelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *