– Mye positivt, men savner pendlerfradraget

Byggenæringens Landsforening (BNL) er gledelig overrasket over økningen på 1 milliard kroner i lånerammene til rehabilitering av skolebygg. BNL beklager at kostfradraget for pendlere ikke blir gjeninnført i framlegget til revidert budsjett, som ble lagt fram av Regjeringen i dag.

– Det er usosialt og distriktsfiendtlig å belaste pendlere med over 10 000 kroner i skatteskjerpelse, uttaler administrerende direktør i BNL, Sverre A. Larssen.

Fortsatt kamp for «pendlerfradraget»
BNL beklager at kostfradraget for pendlere ikke blir gjeninnført. – Det er usosialt og distriktsfiendtlig å belaste pendlere med over 10 000 kroner i skatteskjerpelse når samfunnet har behov for mobil arbeidskraft, uttaler Sverre A. Larssen. BNL vil ta opp saken i forbindelse med Statsbudsjettet for 2006.

Ekstra til skolebygg
BNL er svært glad for at Regjeringen bevilger en ekstra lånemilliard til utbedring av skolebygg. Dette har vært en hovedsak for BNL de siste årene. Det er imidlertid en kjensgjerning at det må langt større midler til for å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet i skolesektoren – anslått til 75 milliarder kr (kilde: Multiconsult).

Gledelig snuoperasjon
BNL er svært fornøyd med at Regjeringen trekker forslaget om å innføre arbeidsgiverandel på langtidssykefravær. Byggenæringen er i ferd med å oppfylle sine forpliktelser i henhold til IA-avtalen. En endring fra statens side på dette tidspunktet ville ha vært et tilbakeslag for den frivillige innsatsen i næringens bedrifter.

Skuffende om permitteringsregler
Dagpengeperioden på 42 uker blir ikke forlenget og blir dermed redusert til 26 uker fra 1. juli. BNL frykter at denne endringen vil føre til oppsigelser og kompetanseflukt i mange bedrifter. BNL setter sin lit til at stortingsflertallet nok en gang bidrar til å snu Regjeringens forslag om å stramme inn permitteringsreglene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *