Sikrer kvalitet med ansatte

Det er lettere å sikre kvaliteten med egne ansatte enn å basere seg på innleide snekkerlag og underentreprenører, fastslår ledelsen i Byggservice N. Ø. AS.

Etter at firmaet reorganiserte seg på eiersida i 2000, er antall ansatte steget fra åtte til dagens 25. Blant de ansatte er det også høy grad av faglærte, 17 av dem har svennebrev og to er lærlinger, forteller daglig leder Bjørn Åsen og styreleder Trond Motrøen. Sammen eier de firmaet, og de er to av tre i firmaets administrasjon.

– Egentlig er ikke aktiviteten så mye høyere nå enn da vi bare var åtte fast ansatte, sier daglig leder. – Den gangen var mye mer basert på innleide snekkerlag og underentreprenører. Etter omorganiseringen da grunnleggeren gikk ut og Trond og jeg overtok som eiere, har vi valgt å ansette flere og basere oss mindre på innleie. Det sikrer kvaliteten fordi de ansatte også får et eierskap til firmaet og prosjektene de holder på med, og det gir oss større trygghet for at vi har ønsket kapasitet til oppdragene.

Med 25 ansatte har Byggservice N. Ø. (Nord-Østerdal).
en passende størrelse, mener ledelsen. De har to jamnstore konkurrenter som opererer i det samme ganske begrensete markedet nord i Østerdalen. Derfor kan det til tider være vanskelig å holde alle i fullt arbeid.
Men Byggservice N. Ø. strekker seg langt og kan påta seg oppdrag helt ned til det å skifte ei ytterdør om det er en kunde som spør.

Godt håndverk
På vårt spørsmål om hva som er firmaets styrke, trekker den daglige lederen fram de ansatte, at det er så mange faglærte og at de sørger for godt håndverk. Firmaet har arbeidskraften, men overlater til underentreprenører sånt som krever tyngre maskiner.

De ansatte jobber sammen i tomanns lag, og har ansvaret for prosjekter fra A til Å. Dermed får de også eierskap til prosjektene. De har frihet under ansvar og blir ikke detaljstyrt, forsikrer lederen.
Rekrutteringen skjer ved overgang fra andre og gjennom lærlingordningen. Lønna er som hos konkurrentene, og firmaet har ikke mistet noen til andre.

Byggservice N. Ø. har forskjellige sosiale tiltak som nådde en foreløpig topp med firmatur for alle til London i fjor vår. De arrangerer også faglige møter og informasjonsmøter om hva som skjer og hvilke tilbakemeldinger kundene gir.

Vekst med samarbeid
De to siste åra har det ikke vært noe problem å holde hele arbeidsstokken i arbeid. Omsetningen har vokst uvanlig mye. Det skyldes blant annet at firmaet valgte å inngå et samarbeid med en byggmester i Alvdal. Sammen ble de enige om å legge inn anbud på nybygg for Alvdal sjukeheim. Oppdraget ble deres, og de to virksomhetene stiller like mange mann til prosjektet. I tillegg har Byggservice N. Ø. ansvar for det administrative. Prosjektet representerer en omsetning på 10 millioner, og det er med på å dra opp firmaets totale omsetning.

– Vi blir sterke i fellesskap og kan påta oss byggeoppdrag som vi ikke ville vært i stand til hver for oss, poengterer Åsen.

Første del av sjukeheimen overleveres i februar, mens den endelige overleveringen skjer til sommeren.

Planlegger i egen regi
Ordrereservene strekker seg nå litt kortere enn det som har vært vanlig. Foreløpig er det nok arbeid til alle for et halvt års tid, men at det går litt opp og ned, tar ikke nattesøvnen fra den daglige lederen:
– Vi har flere muligheter, og ser blant annet på videre utvikling av et boligfelt som vi har bygd ut for noen år siden. Det kan bli 12-14 enheter med både eneboliger, to- og firemannsboliger. Vi har bygd mye til salg før, og sjelden slitt med å selge. Som regel er nye boliger solgt på et par måneder.
Byggservice N. Ø. er medlem i Nordbohus, og rendyrker det som har med boligbygging å gjøre gjennom det medlemskapet.
I nær framtid skal firmaet i gang med å utvide eget kontorbygg på Tynset. Det huser firmaets egne kontorer og den lokale Maxboforretningen som Byggservice eier 57 prosent i.
Firmaet har tidligere hatt en del oppdrag for det offentlige, men antar at det kan bli færre slike i åra som kommer. Derfor er det kjekt å ha noe i egenregi «i skuffen».
Tynset og Nord-Østerdalen ligger også godt til for hytteinteresserte. Ennå har ikke Byggservice N. Ø. vært så aktiv på dette området, men Åsen regner med at det kan endre seg. Her burde det i hvert fall ligge et potensial, mener han.

Fakta om Byggservice N. Ø. AS.
Eies av Bjørn Åsen, daglig leder, og Trond Motrøen, styreleder.
25 ansatte, omsatte i 2004 for 40 millioner kroner.
Medlem i Nordbohus. Bygger boliger og andre bygg på Tynset med nabokommuner.
Eier og er administrasjon for Os entreprenør AS med 7 ansatte i nabokommunen Os.
Majoritetseier i den lokale Maxbo-forhandleren på Tynset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *