Økt bekymring fra håndverksbedriftene

Arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene skaper stadig større bekymring i byggenæringen. Nå reiser fagsjefene Jørgen Leegaard i Byggmesterforbundet og Olav Dagsleth i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund spørsmålet om den billige arbeidskraften er en trussel mot norske arbeidsplasser, fagets kompetanse og lærlingeordningen.

De to fagsjefene spør om det er nødvendig med en ny nasjonal dugnad for å ivareta norsk fagkompetanse de kommende år. En aktuell mulighet som de peker på, er å ta i bruk loven om allmenngjøring av tariffavtalene, noe de mener vil hindre at «dyre» norske håndverkere utkonkurreres. Dette vil gjøre de små og mellomstore håndverksbedriftene i stand til å konkurrere på like vilkår, uten å hindre import av utenlandsk arbeidskraft under høykonjunkturer, skriver de to.

Les hele innlegget via lenken under.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *