annonse

Vekslingsmodellen vinner fram

En ny rapport for Utdanningsdirektoratet viser at vekslingselever har god faglig utvikling og god motivasjon for opplæringen. Fafo mener det nå er grunnlag for videreføring av modellen innenfor flere fagområder.

Les mer

UDIR misbruker sin rolle

I mange år trodde Fagnemnda for tømrerfaget at det var de som skulle utarbeide de sentralgitte eksamenene for tømrerfaget, men våren 2017 insisterte Utdanningsdirektoratet på å gi en prøve de hadde utarbeidet selv, mot nemndas sterke fraråding. Etter omfattende klager på prøvens ordlyd og nivå valgte nemnda å trekke seg i protest.

Les mer

Kritisk til tilbydere av fag- og mesterbrev

Har du minst 5 års allsidig praksis fra et fag, kan du ta fagbrev som praksiskandidat i det faget du har praksis fra. Nå selger nye aktører «veiledning» til dette, noe Mesterbrevnemnda og andre advarer imot.

Les mer

Flere fikk lærlingplass

Rekruttering: 7 av 10 søkere fikk godkjent sin lærekontrakt fram til 1. desember 2017. Dette er en økning fra i fjor, sier Utdanningsdirektoratet.

Les mer