annonse

Treindustrien føler seg lurt

Treindustrien har fått svekket konkurransekraft fordi utenlandske vogntog kjører inn fra Sverige på stamveinettet helt frem til kunden med modulvogntog, sier direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

Les mer

Øk bruken av tre i bygg

– Flere offentlige trebygg, videreutvikling av standarder og styrket samarbeid mellom treindustrien og FoU-miljøene. Det er anbefalingene fra regjeringens eget ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Les mer

Har ventet i 2 1/2 år på modulvogntog

Treindustrien har måttet vente lenge på å få kjøre modulvogntog på norske veier. – Næringen taper millioner av kroner på sendrektig byråkrati, sier direktør Heidi Finstad.

Les mer

Vil ha i gang Oslo som treby

Bergen har verdens høyeste trehus, Trondheim har Europas største massivtrebygg i Moholt studentby. Men hovedstaden er ei sinke i større trebygg.

Les mer

Trenger Treprogrammet i grønt skifte

– Treprogrammet i Innovasjon Norge er nødvendig for at skog- og trenæringen kan medvirke til det grønne skiftet og overgang til en bioøkonomi, mener Verdikjeden skog og tre.

Les mer