annonse

Oppdatert om dampsperrer i tak

Gal bruk av dampsperre i tak har ført til fuktskader. Nå har Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) oppdatert veilederen TPF informerer nr. 7 Dampsperrer i tak, med en anvisning for valg av type og utførelse av dampsperren.

Les mer