annonse

Forsterker innsatsen mot a-krim

– Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem og det er viktig for oss å bekjempe ulovlig virksomhet med målrettede tiltak og bedre verktøy. Vi forsterker derfor innsatsen for å få bukt med de kriminelle aktørene i arbeidslivet, sier statsminister Erna Solberg.

Les mer

Samles til strategidiskusjon

Byggmesterforbundets framtidige strategi er bare ett av flere emner på dagsordenen for formannskonferansen som arrangeres i Fredrikstad fredag og lørdag.

Les mer

Snur alle steiner i strategidiskusjon

– Vi har startet en strategidiskusjon og det medfører at vi må snu alle steiner, ikke forsvare det bestående. En strategidiskusjon må være dristig samtidig som vi har begge beina på jorda, fastslår Kjell Skog, styreleder i Byggmesterforbundet.

Les mer

BNL vil ha med Byggmesterforbundet videre

– Vi ønsker Byggmesterforbundet med i BNL videre, og ser ikke at forbundets ønske om å bygge en sterkere bransjeforening er noen motsetning til BNLs ambisjoner, sier Jan Halstensen, styreleder i BNL.

Les mer

Må ikke forskuttere utmelding

– Jeg tror ikke Byggmesterforbundets medlemmer setter pris på at styret forskutterer resultatet av en prosess ved allerede nå å antyde en mulig utmeldelse av BNL, sier tidligere styreleder i Byggmesterforbundet, Eskil Ørdal.

Les mer

«Forbundet vurderer medlemmenes beste»

– Byggmesterforbundets strategidiskusjon dreier seg om hvordan vi best skal tjene tømrerfaget og medlemsbedriftene i framtida, fastslår Ulf Larsen, nestleder i Byggmesterforbundets styre.

Les mer

Favner NHO lokalt – spørsmål ved BNL

Byggmesterforbundet vil styrke egen organisasjon og samarbeide tettere med NHOs distriktsapparat for å gi tømrerfaget og medlemsbedriftene bedre rammebetingelser. Dette og forholdet til Byggenæringens Landsforening skal drøftes fram mot og på landsmøtet i mai neste år.

Les mer