Boliglånsforskriften er ikke varig

– Finansdepartementet skal innen utgangen av året vurdere om forskriften skal videreføres og om den har uforutsette konsekvenser slik det hevdes fra Nysted Bygg, svarer statssekretær Geir Olsen.

Les mer

annonse

– Viktig med en aktiv boligpolitikk

Boligene vi bor i – hvor den ligger og bomiljøet rundt boligen – påvirker en rekke viktige sider ved hverdagen vår. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Les mer

En milliard ekstra til startlån

Etterspørselen etter lån fra Husbanken til nye boligprosjekter synker, mens kommunene har økt forbruket av startlån til vanskeligstilte som etablerer seg i egen bolig med 30 prosent fra i fjor.

Les mer

Bygger flere flyktningeboliger

Bedre tilskuddsordning fra Husbanken og godt samarbeid med ulike etater har ført til bygging av langt flere flyktningeboliger i Nordland og Sør-Troms i år.

Les mer

Flere kan få startlån

I hver fjerde kommune her i landet ble det ikke gitt startlån i fjor, og syv kommuner hadde ikke engang søkt om slike midler fra Husbanken.
– De fleste bruker startlån aktivt, men fortsatt er det en del kommuner som har noe å gå på, sier husbankdirektør Bård Øistensen.

Les mer