– Viktig med en aktiv boligpolitikk

Boligene vi bor i – hvor den ligger og bomiljøet rundt boligen – påvirker en rekke viktige sider ved hverdagen vår. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Les mer

annonse

En milliard ekstra til startlån

Etterspørselen etter lån fra Husbanken til nye boligprosjekter synker, mens kommunene har økt forbruket av startlån til vanskeligstilte som etablerer seg i egen bolig med 30 prosent fra i fjor.

Les mer

Bygger flere flyktningeboliger

Bedre tilskuddsordning fra Husbanken og godt samarbeid med ulike etater har ført til bygging av langt flere flyktningeboliger i Nordland og Sør-Troms i år.

Les mer

Flere kan få startlån

I hver fjerde kommune her i landet ble det ikke gitt startlån i fjor, og syv kommuner hadde ikke engang søkt om slike midler fra Husbanken.
– De fleste bruker startlån aktivt, men fortsatt er det en del kommuner som har noe å gå på, sier husbankdirektør Bård Øistensen.

Les mer

Forbrukslån til boligkjøp

Syv av ti unge boligkjøpere kjenner ikke til Husbankens startlånsordning og 10% vil ta opp forbrukslån til å finansiere deler av egenkapitalandelen ved boligkjøp.
– Det er skremmende at unge vil bruke forbrukslån til å finansiere bolig, sier LO-sekretær Kristian Tangen.

Les mer

Navarsete freder startlånet

Husbanken og kommunene er ikke underlagt Finanstilsynet, så derfor gjelder ikke Finanstilsynets nye retningslinjer om maksimalt 85 prosent belåning til bolig for Husbankens startlånordning.

Les mer