Gamle hus blir gode som nye

Riktig oppgradering av 60- og 70-tallsboliger er tema for en seminarserie som arrangeres i Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim og Tromsø i april og mai.

Les mer

annonse

Passivhus er ikke mye dyrere

Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller med passivhusstandard? I en rapport fra SINTEF prises seks alternativer.

Les mer

Brannsikringen svikter i byggefasen

Manglende kunnskap og dårlig kommunikasjon fører til at mange bygninger får dårligere brannsikkerhet enn prosjektert. Utilstrekkelig tetting av gjennomføringer i brannskiller er en gjenganger.

Les mer

60% av byggskader skyldes feil prosjektering

I mange byggeprosjekter brukes løsninger som ikke «følger boka» eller er i tråd med vanlig byggeskikk. Risikoen for byggskader er høy. Tidlig identifisering av utfordringer og nødvendig tilførsel av ekstra kompetanse og ressurser i prosjekteringsfasen er viktig.

Les mer
annonse
annonse

Gamle byggemåter glemmes ikke

Håndverkerne som kan formidle nedarvet norsk byggetradisjon blir færre. Men nye anvisninger i Byggforskserien om eldre byggemetoder og byggeskikk viderefører kunnskapen.

Les mer