annonse

Bygningsfysiske utfordringer i kø

Norsk Bygningsfysikkdag handler om klimatilpasning, spennende byggeprosjekter, byggefeilene som kan unngås og hvorfor uavhengig kontroll må bli mye mer effektiv.

Les mer

Ambisiøs energioppgradering av boligblokker

– Sett høye mål når blokka oppgraderes, det gir lavere klimafotavtrykk enn enkel oppgradering – også når man regner med utslipp fra produksjon av byggematerialene. Det viser beregninger fra SINTEF.

Les mer