annonse

Samarbeid fjerner useriøse

Samarbeid mellom skatteetaten og store aktører i byggenæringen gir resultater. I Oslo er 39 aktører svartelistet, 88 andre har betalt skyldige skatter og avgifter.

Les mer