annonse

Alunskifer forsinket prosjektet

Onsdag 21. desember var det kranselag for 16 nye omsorgsboliger som bygges for Oslo kommune. Prosjektet er tilbake i rute etter at store mengder alunskifer er fjernet fra tomta.

Les mer

Nytt effektivt radonsystem

Det finnes heldigvis flere løsninger for å fjerne radonproblemet fra boliger. Blant annet et nytt system som Weber lanserer i disse dager.

Les mer

Veiledninger oppdatert

Direktoratet for byggkvalitet har publisert oppdaterte veiledninger om blant annet brannsikkerhet, våtrom og radon. Dessuten er forskriften om tilgjengelighet i studentboliger endret slik at kravet nå kun gjelder i 20 prosent av slike boliger.

Les mer