App for livsløpsanalyser av bygg

LINK Arkitektur har utviklet appen Guesstimator LCA for livsløpsanalyser i tidligfase. Appen kan kobles direkte til en 3D-modell og dermed gi mer presise analyser og forutsetninger for bærekraftige prosjekter.