Produkter

Ny standard for fuktsikker bygging

NS 3514:2020 er et verktøy for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen og for å øke bevisstheten om fuktsikker bygging.

Tømreren

Solid istandsetter

ARENDAL: – Det er minst like viktig å få dyktige og engasjerte håndverkere til å oppdage bygningsvern nå som for 25 år siden, sier tømrermester Aadne Gunnar Sollid (64) som får ansvaret for Agders tre nye bygningsvernsentre.

Reportasje

Norges grønneste skole ligger i Horten

Horten videregående skole er tildelt prisen Breeam Awards 2019 for offentlig sektor fra miljøklassifiseringen Breeam. Den regnes derfor som Norges grønneste skole.