Vekslingsmodellen vinner fram

En ny rapport for Utdanningsdirektoratet viser at vekslingselever har god faglig utvikling og god motivasjon for opplæringen. Fafo mener det nå er grunnlag for videreføring av modellen innenfor flere fagområder.

Les mer

annonse

400 byggfagelever med passivhuserfaring

De fem siste årene har elever bygd eller oppgradert boliger til passivhus fordelt på 12 steder over hele landet. Prosjektene har blitt til etter modell fra Blakstad VGS i Aust-Agder.

Les mer

Hva motiverer håndverkere?

Lavenergiprogrammet inviterer til faglig frokostmøte 6. februar om læring og kompetanseheving blant håndverkere. I tillegg presenteres deres nye nettside om smart oppussing.

Les mer