Innfører heldigital eiendomshandel

– Dette vil spare det private markedet for 2,8 milliarder kroner over ti år, og er et veldig godt eksempel på hva vi kan få til når offentlig og privat sektor samarbeider om digitale løsninger, sier statsrådene Monica Mæland og Nikolai Astrup.

Les mer

annonse

Håper byggenæringen vil spare milliarder

– Kostnadene i bygg og eiendom kan reduseres med 20 prosent i året, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland etter at hun mottok tre nye rapporter fra Bygg21 om best praksis.

Les mer

– Viktig med en aktiv boligpolitikk

Boligene vi bor i – hvor den ligger og bomiljøet rundt boligen – påvirker en rekke viktige sider ved hverdagen vår. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Les mer

Et byggemøte for bedre produktivitet

Ønsket om bedre samarbeid som vil øke produktiviteten og dermed styrke konkurransekraften, har de felles, de som deltar på konferansen Det Norske Byggemøtet i Oslo i neste uke.

Les mer