– Viktig med en aktiv boligpolitikk

Boligene vi bor i – hvor den ligger og bomiljøet rundt boligen – påvirker en rekke viktige sider ved hverdagen vår. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Les mer

annonse

Et byggemøte for bedre produktivitet

Ønsket om bedre samarbeid som vil øke produktiviteten og dermed styrke konkurransekraften, har de felles, de som deltar på konferansen Det Norske Byggemøtet i Oslo i neste uke.

Les mer

Kommunene er uforutsigbare

Utbyggere opplever at det er uforutsigbart hvilke krav som stilles fra kommunene når boligområder utvikles. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil svare med mer forenkling.

Les mer