annonse

Nytt bransjeprogram for byggenæringen

Nå får fagarbeiderne i byggenæringen og industrien et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger ved fagskolene som gir ny kompetanse til å møte den teknologiske utviklingen.

Les mer

Fagdager om trekonstruksjoner

Faggruppen for Bygg og anlegg (Tekna/NITO) og Forum for trekonstruksjoner ønsker velkommen til fagtreff i Trondheim 9. og 10. januar for deg som vil lære mer om bruk og prosjektering av moderne trekonstruksjoner.

Les mer

To timar på kurs – og utlært?

Nettet er fullt av tilbod om HMS-kurs av vekslande varigheit og til ulike prisar. Mange er seriøse, men ein del har ingen annan funksjon enn å sikre kunden eit papir på kunnskap dei knapt kan ha fått, skriv Arbeidstilsynet.

Les mer

Fagtreff om farlige stoffer

– Snu boksen og vri på tuben for å ta vare på egen helse, oppfordrer Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektoratet på en rekke fagtreff for håndverkere i høst.

Les mer

Reis løa på Håheller

Ryfylke lokallag av Fortidsminneforeningen vil gjenreisa ei stavløe, og samstundes gjenreisa kunnskapen om handverket med kurs og nytt prosjekt på Heia i Strand kommune.

Les mer

Kurses i tømrertariffen

Fokus på produktivitet og bruk av prestasjonslønnssystemer er økende. Byggmesterforbundet tilbyr derfor sine tariffbundne medlemsbedrifter gratis kurs i bruk av akkordlønnssystem.

Les mer