annonse

500 milliarder må brukes bedre

Regjeringen legger i dag frem en stortingsmelding om offentlige innkjøp. – Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les mer

Godt signalbygg for yrkesfagene?

I skolegården til Trøndelags største yrkesfaglige skole bygges klasserom til lavest mulig pris, uten lærlinger, norsk språk og deler av et elanlegg som må installeres på nytt av godkjent elektrobedrift.

Les mer

– Nå skal vi rydde litt opp i næringa vår

– Skal vi la kriminelle nettverk bygge Norge, eller skal vi gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår? spurte daglig leder Lars Mamen da Fair Play Bygg – Oslo og omegn lanserte seg med debatt og bokbad.

Les mer

Rammeavtaler etter Oslomodellen

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har etter en åpen anbudskonkurranse inngått parallelle rammeavtaler på sammensatte håndtverkstjenester med fire norske firmaer.

Les mer

Nye seriøsitetskrav i Bodø

Klokere innkjøp: Bodø kommune varsler at de vil oppdatere sine seriøsitetskrav etter møte med Byggmesterforbundet Region Nord, Fellesforbundet og malermesterlauget.

Les mer