Godt signalbygg for yrkesfagene?

I skolegården til Trøndelags største yrkesfaglige skole bygges klasserom til lavest mulig pris, uten lærlinger, norsk språk og deler av et elanlegg som må installeres på nytt av godkjent elektrobedrift.

Les mer

annonse

– Nå skal vi rydde litt opp i næringa vår

– Skal vi la kriminelle nettverk bygge Norge, eller skal vi gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår? spurte daglig leder Lars Mamen da Fair Play Bygg – Oslo og omegn lanserte seg med debatt og bokbad.

Les mer

Rammeavtaler etter Oslomodellen

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har etter en åpen anbudskonkurranse inngått parallelle rammeavtaler på sammensatte håndtverkstjenester med fire norske firmaer.

Les mer

Nye seriøsitetskrav i Bodø

Klokere innkjøp: Bodø kommune varsler at de vil oppdatere sine seriøsitetskrav etter møte med Byggmesterforbundet Region Nord, Fellesforbundet og malermesterlauget.

Les mer

Tromsø sikrer seriøsitet og verdiskapning med nye regler

Når Tromsø kommune nylig vedtok skjerpede regler for offentlige anskaffelser var det en polarisert debatt mellom politikerne, og i ettertid er det også noen som ønsker å problematisere konsekvensene av det nye regelverket. Etter vår oppfatning er det ikke grunnlag for det.

Les mer