annonse

Nattarbeid for enhver pris?

Når Arbeidstilsynet behandler søknader som inkluderer nattarbeid, gir vi normalt ikke samtykke til flere enn to til tre nattevakter etter hverandre. Er vi for strenge?

Les mer

Fall vanligste arbeidsulykke i fjor

I 2017 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert, var om lag en femtedel ulykker som følge av fall, skriver SSB.

Les mer

Omreisende i sikkerhet

Ståle Stensland reiser land og strand rundt for å sjekke at Consolvos ansatte har fokus på helse, miljø og sikkerhet. Stensland er nemlig noe så sjeldent som et heltidsansatt hovedverneombud.

Les mer

Mener at overtredelsesgebyr virker

Byggmestere i Nord-Norge er frustrerte over store overtredelsesgebyrer (OTG) etter tilsyn. Arbeidstilsynet sier at de store bøtene bidrar til synlige og bedre resultater enn før på byggeplassene i nord.

Les mer