annonse

Stort og ekte gjenbruksprosjekt

I København bygges nå Ressourcerækkerne – Danmarks første boligområde oppført av murstein og treverk fra forlatte boliger og industribygninger.

Les mer

Noen som vil ha nullutslippshytte?

Kan hyttebygging bli bærekraftig og vil noen ha ei hytte som ikke har klimagassutslipp? Det er blant spørsmålene hytteprodusenter får svar på i to fagdager i september.

Les mer

Vil ha opp alle oljetankene

Fra 2020 er det forbud mot fossil oljefyring i Norge. Miljødirektoratet foreslår at alle nedgravde oljetanker som ikke lengre brukes, må tømmes og fortrinnsvis graves opp.

Les mer

Øk bruken av tre i bygg

– Flere offentlige trebygg, videreutvikling av standarder og styrket samarbeid mellom treindustrien og FoU-miljøene. Det er anbefalingene fra regjeringens eget ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Les mer