Vekslingsmodellen vinner fram

En ny rapport for Utdanningsdirektoratet viser at vekslingselever har god faglig utvikling og god motivasjon for opplæringen. Fafo mener det nå er grunnlag for videreføring av modellen innenfor flere fagområder.

Les mer

annonse

Lys på byggebransjens useriøse

Faktaboken «Det mørke arbeidslivet» belyser temaer som systematisk trygdesvindel, falsk fakturering, konkursrytteri, falske identiteter og gjelds- og menneskeslaveri.

Les mer

Flere arbeidstakere i byggenæringen, takk

Bransjen trenger mange flere faglærte, lærlinger og kvinner enn vi klarer å utdanne og rekruttere. Fortsatt møtes det meste av etterspørselen med arbeidsinnvandrere og innleie, viser ny rapport fra Fafo.

Les mer

Håndverkerne er klare for BIM

Hva skal til for at flere norske byggeplasser blir heldigitale? Det spurte forskere, entreprenører og byggherrer da de oppsummerte prosjektet SamBIM.

Les mer

Strider mot forventningene

Arbeidsinnvandringen til Norge og høy grad av innleid arbeidskraft har ikke påvirket lærevilkårene for de fast ansatte i bygg og anlegg, skriver Fafo i en ny rapport.

Les mer

Bygger flere flyktningeboliger

Bedre tilskuddsordning fra Husbanken og godt samarbeid med ulike etater har ført til bygging av langt flere flyktningeboliger i Nordland og Sør-Troms i år.

Les mer