annonse

Vil ha opp alle oljetankene

Fra 2020 er det forbud mot fossil oljefyring i Norge. Miljødirektoratet foreslår at alle nedgravde oljetanker som ikke lengre brukes, må tømmes og fortrinnsvis graves opp.

Les mer
annonse
annonse

Enova endrer støttereglene

Prosjekter i eksisterende bygg som gjennomføres ved hjelp av energisparekontrakter og aktører som har innført energiledelse, vil nå stå sterkest i konkurransen om støttemidlene.

Les mer
}