annonse

Boligblokker kan spare 1,5 TWh

Om boligblokker blir energirehabilitert, kan gi 1,5 TWh energisparing fram mot 2030. Norske boligbyggelag (NBBL) lurer på om politikerne vil det.

Les mer
annonse
annonse

Nye støtteordninger fra Enova

Utviklingen som skal ta oss til lavutslippssamfunnet går for tregt innen bygg- og eiendomsbransjen. Det innrømmer Enova og endrer programtilbudet sitt. Målet er at det skal bli mer attraktivt å ta i bruk nye løsninger i bygg og områder.

Les mer