annonse

Vikarer blir kasteballer

Usikkerhet om egen framtid, manglende anerkjennelse og dårligere fellesskap på arbeidsplassen er noen av konsekvensene ved stor bruk av vikarbyråer. Vikarer har en svak posisjon og kan lettere bli utnyttet, viser ny forskning.

Les mer

Må betale 13,5 millioner for byggefeil

To store tomannsboliger i Trondheim ble bygget uten lufting i tak og vegger av latviske håndverkere. Nå er arkitekt og entreprenørfirma dømt til å betale huskjøperne tilbake for det useriøse arbeidet.

Les mer

Høyesterett ga prisavslag for mangel

I en fersk dom kom Høyesterett til at kjøpere av en ny bolig hadde rett til prisavslag for en mangel, selv om mangelen ikke hadde hatt negativ innvirkning på markedsverdien til boligen.

Les mer