Færre dødsfall i bygg og anlegg

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser at 29 mennesker omkom på jobb i 2018. Det er to flere enn i 2017 og fire flere enn i 2016, som hadde et historisk lavt nivå.

Les mer

annonse

Mangelfull opplæring en lek med livet

– Er arbeidsutstyret komplisert eller farlig, skal du ikke bare dokumentere at de ansatte har fått – men også forstått – opplæringen, sier produktsjef Øystein Holmsen hos Würth.

Les mer

25 dødelige arbeidsulykker i 2016

Arbeidstilsynet registrerte ifjor det laveste antall dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet siden 1970. Men risikoen for utenlandske arbeidere er fortsatt høy.

Les mer

Lærer av arbeidsulykker

Statens Vegvesen vil dele sine erfaringer fra uønskede hendelser med bransjen, som et bidrag på vei mot en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Les mer

12 dør på jobb i bygg- og anlegg hvert år

Risikoen for å dø på jobb er dobbelt så høy i bygg- og anlegg som for gjennomsnittet i alle andre næringer. De siste seks årene har gjennomsnittlig 12 arbeidstakere i bygg- og anlegg mistet livet hvert år.

Les mer