annonse

Årets Trebyggeri 2014 er i gang

For å markere treets stadig tydeligere posisjon vil Treteknisk og TreFokus dele ut prisen Årets Trebyggeri 2014 under Byggedagene. Nå kan du melde på din kandidat!

Les mer

Godt i gang til 33.000 boliger i år

Boligbyggerne fikk igangsettingstillatelser til nesten 5.800 nye boliger i januar og februar. Dermed er boligbyggingen godt i gang til 33.000 enheter i år, 3.000 flere enn i fjor, anslår Prognosesenteret.

Les mer

3 mrd, 35 etg, 350 boliger i Bergen

Fyllingsdalen i Bergen skal få 350 nye leiligheter, et høyhus på 35 etasjer, kulturhus og næringslokaler til en samlet pris av tre milliarder kroner. Prosjektet kalles ”Takene i Fyllingsdalen” og er inspirert av Bryggen i Bergen.

Les mer

Mest hektiske mai-juli på åtte år

Skal man dømme etter gitte igangsettingstillatelser for boliger i mai, juni og juli, har boligbyggere landet rundt hatt ekstra høy aktivitet i de tre vår- og sommermånedene. Det ble gitt igangsettingstillatelser til 7.460 nye boliger, det høyeste tallet siden 2004.

Les mer

Husbanken går tom

Ved utgangen av juni hadde Husbanken brukt opp 70 % av sin totale låneramme, og nå er banken i ferd med å gå helt tom. Situasjonen for Husbanken står i skarp kontrast til tidligere utsagn fra regjeringspartiene om å bruke Husbanken aktivt for å sørge for tilstrekkelig nybygging, uttaler adm.dir. Thor Eek i Norske Boligbygg

Les mer

Boligbyggingen henger etter

Målet er 4.500, men så langt i år har Oslo kommune bare regulert 650 nye boliger. I Trondheim mener den lokale LO-lederen at det ikke er byggeklare tomter det står på, men ønsket om kun å utnytte de mest lønnsomme sentrumsarealene.

Les mer

Nye boligtomter – flere boliger

Alta kommunes nye arealplan åpner for boligbygging i en rekke områder utenfor sentrum, blant annet i Øvre Alta og i Eiby. Enkelte tomter som legges ut er så store at de kan gi plass til flere boliger.

Les mer