Takstoler beskyttes med brannmaling

Norske Takstolprodusenters Forening, Biokjemi Norge og RISE Fire Research gjennomfører nå en serie tester av brannmotstand for takstoler med spikerplater.

Historisk kapell settes i stand

Kapellet ved Elverum kirke er fra 1895 og blir nå satt i stand av antikvariske håndverkere og Steen Eiendom Entreprenør.

Unge instruktører i gammelt håndverk

Laftekunsten er eldgammel, men instruktørene var unge da 14 mer og mindre erfarne øksesvingere deltok på laftekurs på Hjerleid i april.