annonse

Dyrere permitteringer

Fra årsskiftet må arbeidsgivere dekke kostnadene ved permitteringer i 20 dager, dobbelt så lenge som tidligere.
– Fordoblingen av arbeidsgiverperioden vil gjøre permitteringer så kostbart at det i praksis ikke blir noe alternativ, sier BNL-sjef Jon Sandnes.

Les mer

Venter vekst i Oslo og Akershus

Nav tror det blir vekst i antall arbeidsplasser i Osloregionen neste år, og størst vekst er ventet i bygg- og anleggssektoren. Men de fleste jobbene vil gå til utenlandsk arbeidskraft, og ledigheten vil ikke falle.

Les mer