Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Byggforlaget samler inn og bruker personopplysninger innhentet via byggmesteren.as

Behandlingsansvarlig

Daglig leder hos Byggforlaget er til en hver tid behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Formål med behandlingen

Byggforlaget innhenter statistikk på nettsiden for å optimalisere funksjonalitet, brukeropplevelsen, ivareta sikkerhet og i forbindelse med annonsesalg.

Direkte personopplysninger behandles først etter at en person har kontaktet oss, har benyttet et kontaktskjema på nettsidene våre, eller har inngått et kundeforhold i form av f.eks. et abonnement eller som annonsør. Disse personopplysningene blir brukt til kunne gi god kundeservice, utføre salg, kartlegging og kommunikasjon med vedkommende person eller bedrift.

Hvordan vi samler inn informasjon

Informasjonen samles inn gjennom bruk av informasjonskapsler, loggføring av IP adresser, kontaktskjema, søkeskjema, e-post, telefon og åpne kilder.

Loggføring av IP adresser

IP adresser blir innhentet av enhver som besøker våre nettsider. Dette blir gjort for å ivareta sikkerhet, finne feilkilder eller for tilgangskontroll. IP adresser knyttes kun til enkeltpersoner som gir oss personopplysninger. Informasjon kan brukes til å sammenlikne IP adresse og aktivitet på nettsidene.

IP adresser lagres over en periode som gjør det mulig å oppretteholde god funksjonalitet og sikkerhet. IP adresser som har blitt blokkerte, som følge av sikkerhetsbrudd, vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å forhindre videre sikkerhetsbrudd.

Kontaktskjema

Når noen benytter kontaktskjema på våre nettsider vil informasjonen bli lagret i en database. Dette for å sikre at informasjonen kommer frem til korrekt mottaker og for å kunne yte nødvendig kundeservice. Informasjon som det ikke lenger er nødvendig å ta vare på vil bli slettet, enten automatisk eller manuelt.

Abonnement

Når noen benytter skjema, e-post eller telefon for å opprette et abonnement, vil kontaktopplysninger bli lagret i vårt abonnementssystem så lenge abonnementet varer. Personopplysninger behandles konfidensielt og oppbevares ifølge norsk lov. Opplysninger er lagret på en sikker måte og vil ikke overgis eller selges til andre parter.

Nyhetsbrev

Ved påmelding til nyhetsbrev vil ditt navn og e-postadresse lagres hos vår underleverandør (Mailchimp), inntil du manuelt melder deg av nyhetsbrevet via lenke i bunnen av hver e-post. Annen statistikk som antall ganger du har mottatt nyhetsbrevet, åpnet det, mv. vil også bli lagret i samme system. Vi lagrer disse opplysningene for å forbedre nyhetsbrev-tilbudet.

Utlevering av persondata til tredjepart

Generell bedriftsinformasjon og personopplysninger til kontaktperson i den aktuelle bedriften kan bli delt med våre samarbeidspartnere og underleverandører, deriblant regnskapsførere, samarbeidspartner innen abonnementstjenester og drift av nettsiden.

Underleverandører med tilgang

Creatur Media AS drifter nettsiden og har tilgang til alle personopplysninger og data som samles inn gjennom tidligere nevnte kilder.

Info-Sys AS har tilgang til alt av abonnementsdata og er ansvarlig for forvaltning av disse.

Sikkerhet

Foretningskritiske sky-løsninger sikres med 2-faktor autentisering hvor kun ansatte i bedriften har tilgang. Backup lagres kryptert. Kommunikasjon mellom løsningene er kryptert.

Sletting

Personopplysninger som ikke anses som nødvendig for videre kundeforhold eller oppfølging blir slettet.

Rettigheter

De som er registrert i et av Byggforlaget sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert.

Kontaktinformasjon

Byggforlaget
Postboks 5475 Majorstuen,
0305 Oslo