Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Rød-grønt ja til mer vedlikehold

Skolene trenger flere milliarder til helt nødvendig vedlikehold, påpekte BNL i Dagsrevyen første søndag i august. Bare dager etterpå hadde to av de rød-grønne partiene signalisert at de tar poenget.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har tidligere påpekt at det er behov for vedlikehold på norske skolebygg for 75 milliarder kroner. Ved hjelp av beregninger Prognoseseneret nå har gjort, fastslår næringspolitisk direktør Gine Wang i BNL at det prekære behovet er 10 milliarder årlig.
Hun tar dette opp i valgkampen for å få partiene til å love at de skal gjøre noe med vedlikeholdet.

Kommunene trenger lån
Det viktige nå er at en statlig låneordning som gir kommunene rentefrie lån til å rehabilitere skolebygg, må fortsette. Ordningen utløper i kommende stortingsperiode.
Wang har allerede etter et par dager mottatt signaler fra Arbeiderpartiet og SV om at de vil støtte en fortsettelse av låneordningen.

Forfalne kirker også
BNL har også funnet ut at det er mye å ta igjen på vedlikeholdet på norske kirker. Vedlikeholdsetterslepet er beregnet å være 16 milliarder kroner, og det vil trenges over 1 milliard årlig for å ta det igjen.
BNL foreslår at en tilsvarende låneordning som for skolebygg opprettes for kirkebygg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *